Overheid in Nederland

Persberichten TOP-onderzoek

23 juni 2017: Zichtbaarheid raadsleden

 

“Gemiddeld geven raadsleden hun eigen zichtbaarheid een 6,5. Dit ten opzichte van de 7,3 die het college van B en W zichzelf geeft.” 


Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we in dit artikel de onderzoeksresultaten uitlichten over de zichtbaarheid van raadsleden en hoe zij hier zelf over denken. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland.


Lees hier het volledig artikel.   

Het onderzoek is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van NotuBiz. Op korte termijn volgen meer onderzoeksresultaten rondom de zichtbaarheid van het politieke ambt.   ===PERSBERICHT===

Onderzoek: raadsleden zichtbaar genoeg?

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we in dit artikel de onderzoeksresultaten uitlichten over de zichtbaarheid van raadsleden en hoe zij hier zelf over denken. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland.

Eigen zichtbaarheid

Gemiddeld geven raadsleden hun eigen zichtbaarheid een 6,5. Dit ten opzichte van de 7,3 die het college van B en W zichzelf geeft. Zoals Rufus Flipse, directeur van NotuBiz, op het NotuBiz congres van 10 mei 2017 zei: “De gemeenteraad loopt sinds het dualisme in 2002 nog steeds achter op het college van B en W bij de inzet van communicatiemiddelen en hoe men communiceert naar de burgers toe.” Daarnaast geeft de Vereniging van Griffiers in dit magazine aan dat gemeenteraden, juist op initiatief van het college, bezuinigen op hun eigen griffies. Dit terwijl de griffie bij uitstek degene is die de raad kan helpen om als geheel zichtbaarder te zijn.

Raadsleden geven een aantal factoren aan waarom het lastig is om een betere zichtbaarheid te krijgen. Denk hierbij aan tijdgebrek; raadsleden hebben vaak naast hun raadswerk ook een vaste (fulltime)baan. Vooral wanneer het een raadslid betreft van een kleine partij, of in een grote gemeente, is het lastiger om zichtbaarheid bij alle inwoners van die gemeente te krijgen.

Een andere belangrijke barrière die een goede zichtbaarheid verhindert, zijn de lokale media. Veel raadsleden merken op dat weinig pers aanwezig is bij raadsvergaderingen, waardoor er ook weinig over wordt gepubliceerd. Dit zorgt voor weinig onafhankelijke beeldvorming. Wanneer zelf informatie aangeleverd wordt, is de plaatsing selectief. De media zijn niet onafhankelijk en berichtvorming is veelal gekleurd. Raadsleden melden in het onderzoek dat de hiervoor genoemde punten grote invloed hebben op hun zichtbaarheid.

Ondanks dat een 6,5 een voldoende is, geven raadsleden dus zelf ook aan dat er ruimte is voor verbetering. Een ruime meerderheid geeft aan dat ze geen barrières ervaren om meer zichtbaar te zijn bij de burgers.

Social media

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de raadsleden zich inzet op het communiceren via social media om ervoor te zorgen dat ze (kort) voor de verkiezingen beter zichtbaar zijn bij burgers. Ook wordt de website van de eigen partij ingezet. De website van de gemeente wordt daarentegen weinig ingezet; maar 11% geeft aan hiervan gebruik te maken.

‘Website van uw partij’ met 85% en ‘Communiceren via sociale media’ met 79% worden tevens het vaakst genoemd als middelen om informatie over politieke opvattingen en activiteiten over te brengen aan de burgers. Hier zien we dus een gelijkenis met de middelen die raadsleden (extra) in willen zetten richting de verkiezingen.

Terwijl raadsleden juist inzetten op social media, geven ze daarentegen aan dat het soms lastig is om burgers te binden via dit kanaal. Ook ontbreken de vaardigheden en goede tips om social media op een effectieve manier in te zetten. Ondanks dat het dus een veelgebruikt middel is, kunnen er ook barrières zijn in het gebruik die het goed zichtbaar zijn verhinderen.

Naar de burger toe

Raadsleden noemen ook regelmatig het in contact treden met de burger als belangrijk middel om de zichtbaarheid bij de burgers te vergroten. 55% zet het optreden bij inspraakavonden voor burgers in (kort) voor de verkiezingen. Daarnaast wordt gesproken over fysieke aanwezigheid op straat, het bezoeken, organiseren en deelnemen aan activiteiten en evenementen in de gemeente. Ook het bezoeken van burgers in hun woonomgeving om te vragen wat er leeft, wordt regelmatig gedaan. Een voorbeeld dat zorgt voor een goede score op zichtbaarheid is het regelmatig uitvoeren van wijk enquêtes. Andere genoemde middelen zijn brochures aan huis, ludieke acties en vloggen. Ook deelname aan en het organiseren van debatten helpt bij de zichtbaarheid voor de verkiezingen.

Naast de middelen waar extra op ingezet wordt (kort) voor de verkiezingen, geven raadsleden aan dat het juist belangrijk is om vanaf het eerste moment zichtbaar te zijn tijdens de raadsperiode. ‘Goodwill’ moet al opgebouwd zijn tijdens de raadsperiode en niet pas vlak voor de verkiezingen.

Om die zichtbaarheid te realiseren tijdens de raadsperiode, schrijven sommige raadsleden columns voor de plaatselijke krant of het huis-aan-huisblad. Verder worden digitale middelen zoals e-mailnieuwsbrieven en online media zoals Facebook en websites van lokale media gebruikt om te communiceren. Ook hier richten raadsleden zich veel op het aanwezig zijn binnen de gemeente om het persoonlijke contact met de burgers op te zoeken. Dit gebeurt zowel door bijeenkomsten te bezoeken als door zelf ontmoetingsmomenten te organiseren.

Ondersteuning griffie

Bij het zichtbaar maken van zichzelf ervaren raadsleden ondersteuning van de griffie. Voorbeelden hiervan zijn dat de griffie vaak de bijeenkomsten en inspraakavonden voor de raad organiseert. Daarnaast leveren zij achtergrondinformatie aan en zoeken zij onderwerpen uit. Verder helpt de griffie bij de contacten met de lokale media en het verspreiden van (audio- en video-)verslagen, nieuws en blogs op zowel de eigen website als externe websites. De rol van de griffie is in dit proces vooral ondersteunend en organiserend. Inhoudelijk geven zij geen invulling, dit ligt bij de raadsleden en de partijen zelf.

Na de verkiezingen spelen de griffiers een belangrijke rol in het organiseren van de introductiebijeenkomsten voor de nieuwe raad en ondersteuning bij het coalitieakkoord.

Verantwoording onderzoek

Als partner van de lokale politiek wil NotuBiz meer betekenen voor raadsleden. Daarom hebben we een onderzoek onder alle politieke bestuurders in Nederland, waaronder raadsleden, uitgevoerd in samenwerking met Overheid in Nederland. In dit onderzoek zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de zichtbaarheid van de raad, burgerparticipatie en de omgevingswet.

De uitkomsten van het onderzoek hebben een uitgebreid rapport opgeleverd. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland. Het onderzoek is in totaal door 1.891 bestuurders ingevuld waaronder 1.248 raadsleden. 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het artikel en het onderzoek kan contact opgenomen worden met Lianne van Drom, medewerker Marketing & Communicatie bij NotuBiz. Dit kan via telefoon 010 7890964 of via e-mail l.vandrom@notubiz.nl.  Voor meer informatie over NotuBiz wordt verwezen naar www.notubiz.nl en voor Overheid in Nederland naar www.overheidinnederland.nl. De gehele rapportage van het onderzoek is op te vragen via communicatie@notubiz.nl.  

 

7 maart 2021 - Veel gemeenten zien hoge winst bij jeugdzorginstellingen als probleem
17 juli 2020 Evaluatie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
17 juni 2020 Monitor Integriteit en Veiligheid 2020
1 April 2019 Rapport staat van bestuur
25 maart 2019 Griffiersonderzoek ondersteuning
25 juni 2018 Monitor Agressie en Geweld
10 maart 2018 Burgemeesters voelen weinig voor verkiezingsstrijd om ambt
17 januari 2018 Raadsledenonderzoek
14 december 2017 Regionale samenwerking gemeenteraad
23 november 2017 LBD2017
20 november 2017 Vicevoorzitter van de gemeenteraad
6 november 2017 Werkgeversfunctie van de gemeenteraad
19 oktober 2017 Raadsleden, actief in regio, horen niets van hun collegaís
29 september 2017 Werkdruk onder raadsleden
7 september 2017 Rol en positie van de gemeenteraad
01 april 2017 Raad en Hulptroepen
17 november 2016 Waarderingsonderzoek Raadslid.Nu
15 november 2016 Grensoverschrijdend Samenwerken - Provincie Limburg
2 november 2016 Onderzoek PvdA-politici lijsttrekker / politieke koers
6 juli 2016 Onderzoek Vluchtelingenproblematiek Limburg Ė Pact van Limburg
22 mei 2016 VVD raadpleging inzake coalitie
18 maart 2016 Griffiersonderzoek over raadsbudget
11 februari 2016 Raadsledenonderzoek over veiligheidsgevoel
14 december 2015 Belevingsonderzoek volksvertegenwoordigers
19 november 2015 Gemeentelijke automatisering
25 september 2015 Raadpleging vluchtelingproblematiek
7 juli 2015 Tussenstand decentralisaties
28 april 2015 Onderzoek KRO Brandpunt - georganiseerde misdaad Noord-Brabant
1 april 2015 Oplossingen Bestuurlijke Crises
21 maart 2015 PvdA-raadpleging politieke koers
17 november 2014 B&W onderzoek: decentralisaties sociaal domein
12 oktober 2014 'PvdA: Lodewijk Asscher lijsttrekker'
30 augustus 2014 Politici waarderen inzet overheid bij MH17
25 augustus 2014 Inzet burgemeester Van Aartsen bij demonstraties gewenst
28 augustus 2004 Rol Weekers bij verhoging brandstofaccijnsen
22 augustus 2014 Lokale politici verwerpen landelijk accijnsbeleid
21 augustus 2014 Conflict Gaza
25 juli 2014 Lokale politici zien niks in dubbelmandaat.
11 juli 2014 Huisvesting ex-gedetineerden
9 juli 2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers
30 mei 2014 De woningcorporaties doorgelicht
20 mei 2014 Helft raadsleden in gemeenteraad onervaren
17 maart 2014 Gemeenten kunnen extra taken aan
14 maart 2014 Lokale bestuurders over wietteelt
26 februari 2014 'Raadswerk belonen als echte baan'
15 februari 2014 Raadswerk valt lokale politici zwaar
1 februari 2014 Onderzoek populairiteit Rutte
31 januari 2014 Gemeentebestuurders over bezuinigingen
13 januari 2014 Samenwerking gemeenten
19 december 2013 Beboeting alcoholbezit 16- en 17-jarigen
6 december 2013 Energietransitie
12 november 2013 Peiling Alphen aan den Rijn
31 oktober 2013 Pedoseksuelen in de samenleving
5 oktober 2013 Nu.nl Bestuurlijk Nederland
20 september 2013 Peiling VVD
18 mei 2013 Vertrouwen om verder te bouwen
24 april 2013 Vertrouwen
16 april 2013 Bestuurlijk Nederland - Monarchie
16 april 2013 Woonakkoord
9 maart 2013 Raadpleging burgemeesters
22 februari 2013 Raadpleging potentiŽle CDA-kiezer
18 december 2012 Makelaarsonderzoek
14 november 2012 PVDA-bestuurders over regeerakkoord
7 november 2012 VVD-bestuurders over regeerakkoord
3 november 2012 'schoon schip maken'
16 oktober 2012 The Day After Tweede Kamerverkiezingen 2012
26 september 2012 MKB Noord-Limburg
6 september 2012 MKB in Nederland
30 mei 2012 Bestuurlijk Nederland
12 mei 2012 Bestuurlijk Zeeland
9 mei 2012 Bestuurlijk Limburg
9 maart 2012 PVDA-Onderzoek
16 februari 2012 Onderzoek 'onbehagen'
9 mei 2012 CDA-Limburg onderzoek
21 januari 2012 PvdA- / SP-onderzoek
30 december 2011 Onderzoek portefeuillehouders FinanciŽn - wethouders
24 november 2011 VVD-Onderzoek
27 oktober 2011 CDA-onderzoek
21 juli 2011 Onderzoeksresultaten van het Kompas
14 juni 2011 Bestuursakkoord VNG / Rijk